Adamiak, G. (2021). Inspiracje dla misyjnej działalności Kościoła w encyklikach Benedykta XVI. Annales Missiologici Posnanienses, 26, 41–59. https://doi.org/10.14746/amp.2021.26.3