Madej, M. (2021). Peter Hitchens, Wściekli na Boga. O tym, jak ateizm doprowadził mnie do wiary w Boga. Warszawa: Fundacja Prodoteo, 2021, ss. 173. Annales Missiologici Posnanienses, 26, 135–136. https://doi.org/10.14746/amp.2021.26.8