Nellas, S. (2023). Przekształcanie głosów osób wykluczonych z globalnego świata. Annales Missiologici Posnanienses, 28, 7–28. https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.1