Adamiak, G. (2023). Działalność misyjna Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Annales Missiologici Posnanienses, 28, 29–44. https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.2