Wasiutyńska, K. (2023). Kryteria eklezjalności wspólnot katolickich – dokument KEP z 2022 r. na tle wcześniejszych wypowiedzi Kościoła. Annales Missiologici Posnanienses, 28, 45–57. https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.3