Sprutta , J. (2023). Wokół chrztu Rusi Kijowskiej do czasów Włodzimierza I Wielkiego. Annales Missiologici Posnanienses, 28, 77–88. https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.5