Różański, J. (2023). Nowe czasopismo naukowe: Libertas Religiosa. Studium interdyscyplinarne wolności religijnej. T. 1 (2022). Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej w Warszawie. Annales Missiologici Posnanienses, 28, 91–96. https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.6