Piasecki, P. (2023). Misjonarze męczennicy a wolność religijna, Warszawa 2023 (ss. 186, Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie). Annales Missiologici Posnanienses, 28, 97–99. https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.7