Rehlis, N. (2015). Praca lekarska dr Wandy Błeńskiej jako przykład holistycznego podejścia do pacjenta. Annales Missiologici Posnanienses, 20, 45–52. https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.4