Pawłowski, Z. (2015). Pomoc dla misyjnych ośrodków medycznych na tle globalnej ochrony zdrowia. Annales Missiologici Posnanienses, (20), 55-69. https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.5