Jelonek, M., Gadzińska, J., & Gadziński, J. (2015). Trąd i jego postrzeganie na przestrzeni dziejów. Annales Missiologici Posnanienses, 20, 71–88. https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.6