Surma, K. (2015). Misyjny charakter edukacji. Edukacja w Ugandzie. Annales Missiologici Posnanienses, 20, 89–106. https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.7