Duda, J. (2015). Prawda jako fundament nauczania misyjnego w Protreptikos Klemensa Aleksandryjskiego. Annales Missiologici Posnanienses, (20), 137-149. https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.9