Mich, K. A. (2015). Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego w latach 2013/2014. Annales Missiologici Posnanienses, (20), 253-256. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/5682