Lendzion, K. (2016). Prawo dzieci do edukacji a jakość nauczania w Afryce Subsaharyjskiej na przykładzie Madagaskaru. Annales Missiologici Posnanienses, 21, 169–182. https://doi.org/10.14746/amp.2016.21.9