Mich, K. (2016). Wolontariat misyjny na przykładzie doświadczeń misyjnych Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu – turystyka religijna czy świadectwo wiary?. Annales Missiologici Posnanienses, 21, 195–207. https://doi.org/10.14746/amp.2016.21.11