Danieluk, R. (2016). Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. Annales Missiologici Posnanienses, (21), 221-224. https://doi.org/10.14746/amp.2016.21.13