Janiec-Palczewska, J. (2016). Kalendarium działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Misssio w okresie od sierpnia 2015 roku do lipca 2016 roku. Annales Missiologici Posnanienses, 21, 245–249. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7770