KLUJ, W. (2007). Duchowość misyjna. Między „Ad gentes" a „Redemptoris missio". Annales Missiologici Posnanienses, (15), 19-36. https://doi.org/10.14746/amp.2006.15.02