SAKOWICZ, E. (2007). Najświętsza Maryja Panna - Matka Kościoła w Azji. Annales Missiologici Posnanienses, (15), 115-122. https://doi.org/10.14746/amp.2006.15.08