MIOTK, A. (2007). Wczesna ewangelizacja Meksyku i Ameryki Północnej. Annales Missiologici Posnanienses, (15), 123-160. https://doi.org/10.14746/amp.2006.15.09