ATŁAS, T. (2007). Katolicka odnowa charyzmatyczna w Republice Konga. Annales Missiologici Posnanienses, 15, 161–175. https://doi.org/10.14746/amp.2006.15.10