FĄS, L. (2007). Misyjne zaangażowanie młodzieży polskiej okresu międzywojennego (1918-1939). Annales Missiologici Posnanienses, (15), 237-250. https://doi.org/10.14746/amp.2006.15.15