JABŁOŃSKI, F. (2007). VI SPOTKANIE MISJOLOGÓW (CZELADŹ 14-15 XI 2005 ). Annales Missiologici Posnanienses, 15, 279–281. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7871