BASAŁAJ, M. (2008). Misje w nauczaniu papieży Benedykta XV i Piusa XI. Annales Missiologici Posnanienses, (16), 55-68. https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.05