ATŁAS, T. (2008). Posługa i współpraca misyjna w świetle encykliki Deus caritas est. Annales Missiologici Posnanienses, (16), 69-76. https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.06