ATŁAS, T. (2008). Posługa i współpraca misyjna w świetle encykliki Deus caritas est. Annales Missiologici Posnanienses, 16, 69–76. https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.06