SZYPKE, O. (2008). Wyzwania ewangelizacji w realizacji uświęcającego zadania Kościoła. Wokół przemówień Jana Pawła II wygłoszonych w Ameryce Łacińskiej. Annales Missiologici Posnanienses, 16, 119–140. https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.08