ŚWIĄTEK, A. (2008). Dokumenty episkopatów europejskich o sytuacji kobiet w małżeństwie katolicko-muzułmańskim. Annales Missiologici Posnanienses, 16, 141–174. https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.09