KWIATKOWSKA, W. (2008). Obraz kobiety na polskojęzycznych portalach internetowych o tematyce muzułmańsko-arabskiej. Annales Missiologici Posnanienses, 16, 175–186. https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.10