KURKOWIAK, A. (2008). Wkład polskiego duchowieństwa w rozwój Kościoła katolickiego w Kazachstanie. Annales Missiologici Posnanienses, 16, 187–200. https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.11