BANULSKA, M. (2008). Stosunek Jana Pawła II do kultury kraju katolickiego na przykładzie Polski. Annales Missiologici Posnanienses, 16, 229–238. https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.15