CZYŻEWSKI, J. (2008). AKADEMICKIE KOŁO MISJOLOGICZNE W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i 2007/2008. Annales Missiologici Posnanienses, (16), 254-257. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7911