PAWŁOWSKI, Z. (2010). Światowa Organizacja Zdrowia i opieka medyczna sprawowana przez instytucje religijne w 30 lat po deklaracji w Ałma Ata. Annales Missiologici Posnanienses, (17), 17-23. https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.02