ZAJĄC, P. (2010). Codex historicus i codzienność misji w Chesterfield Inlet (Igluligaarjuk) w arktycznej Kanadzie, 1912-1917. Annales Missiologici Posnanienses, (17), 25-50. https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.03