SZYMCZYCHA, K. (2010). Dialog z tradycyjnymi religiami Afryki w nauczaniu papieża Pawła VI, Jana Pawła II oraz w liście kardynała Francisa Arinze. Annales Missiologici Posnanienses, (17), 71-87. https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.05