PWKO, A. M. (2010). Dialog religijny chrześcijan i muzułmanów w Polsce. Instytucje kościelne działające na rzecz porozumienia międzyreligijnego. Annales Missiologici Posnanienses, 17, 137–150. https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.10