BŁAŻEJEWSKA, B. (2010). Dziewczęta-żołnierze. Przyczyny występowania tego zjawiska. Annales Missiologici Posnanienses, 17, 157–166. https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.12