SNELA, M. (2010). SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLERYCKIEGO KOŁA MISYJNEGO W ARCYBISKUPIM SEMINARIUM DUCHOWNYM W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009. Annales Missiologici Posnanienses, (17), 194-196. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7941