DZIEWULSKA, K. (2010). NAUKOWE KOŁO MISJOLOGÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009. Annales Missiologici Posnanienses, 17, 196–202. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7942