MICH, K. A. Ruch misyjny wśród młodzieży akademickiej w okresie międzywojennym w ówczesnej refleksji teologicznej. Annales Missiologici Posnanienses, n. 22, p. 115-133, 11.