JABŁOŃSKI, F. VI Generalne Zebranie Międzynarodowego Stowarzyszenia Katolickich Misjologów – Tajlandia (Pattaya), 10-15 lipca 2017 r. Annales Missiologici Posnanienses, n. 22, p. 173-176, 11.