MICH, K. A. Doświadczenie misyjne w Kibeho. Annales Missiologici Posnanienses, n. 22, p. 179-180, 11.