MIƚKOWIEC, A. Znaczenie kultury w dziele ewangelizacji. Annales Missiologici Posnanienses, n. 19, p. 181-201, 1 sty. 2014.