PUCHAŁA, K. Dwanaście lat Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Annales Missiologici Posnanienses, n. 19, p. 227-232, 1 sty. 2014.