KRAUZE, ƁUKASZ. Misja ewangelisty w protestantyzmie anglosaskim. Annales Missiologici Posnanienses, n. 23, p. 121-132, 5 sty. 2019.