GRZEGORZ ADAMIAK. Kościół katolicki na Islandii do roku 1264. Annales Missiologici Posnanienses, n. 24, p. 41-57, 31 grudz. 2019.