NADSTAZIK, L. Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej (AKM) w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019. Annales Missiologici Posnanienses, n. 25, p. 201-203, 31 grudz. 2020.