MICH, K. A. Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego w latach 2013/2014. Annales Missiologici Posnanienses, n. 20, p. 253-256, 15 cze. 2015.