DANIELUK, Robert. Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. Annales Missiologici Posnanienses, [S. l.], v. 21, p. 221–224, 2016. DOI: 10.14746/amp.2016.21.13. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7762. Acesso em: 24 maj. 2024.